Ceník služeb

Základní služby
Půjčování knih a časopisů zdarma
Přístup na Internet zdarma
Manipulační poplatek spojený s registrací
Registrační poplatek zdarma
Poplatky z prodlení - upomínky
1. upomínka    ---
2. upomínka    ---
3. upomínka    ---
Upomínací dopis    ---

 

Kompletní ceník vám na požádání poskytneme v knihovně.