O knihovně

„Ideální“ knihovna se stará o lidi. Je provázaná s životem v dané obci tak, že se pro něj stává nepostradatelnou. „Ideální“ knihovna je taková knihovna, které si lidé ani pořádně nevšimnou, protože je pořád na svém místě a vždycky má to, co potřebují.

(Z knihy „Dewey - Kocour z knihovny, který okouzlil celý svět“ od Vicki Myron)

Knihovna Vám nabízí nejen rozmanité služby, ale také příjemné prostředí pro Váš volný čas:

  • Navštivte akce, které pro Vás připravujeme.
  • Vychutnejte si klid v naší čítárně.
  • Přijďte si jen tak posedět a odpočinout, nebo přemýšlet a tvořit.
  • Naplánujte si setkání s přáteli a známými.

Z našeho fondu si určitě vyberete. Najdete zde vše od časopisů, domácí i zahraniční beletrie přes dětskou literaturu, sci-fi a fantasy, hobby publikace, turistické průvodce až po slovníky a populárně naučnou a odbornou literaturu.

Samozřejmě se můžete připojit k Internetu.

Podrobněji v sekci Služby.

S výběrem, obsluhou počítače i jakýmkoli jiným dotazem Vám rádi pomůžeme!

První písemná zmínka o obci Paceřice pochází z roku 1543 . Významný rozvoj obce začal po roce 1820, kdy kníže Karel Alain Rohan zakoupil po útěku z Francie bývalé Valdštejnské panství a začal v kraji budovat rodinné sídlo (zámek Sychrov). V obci jsou zachována některá roubená stavení, která mají původní historický vzhled.

Obec Paceřice je tvořena z několika osad: Paceřice, Husa, Studnice, Kozice a Stádlo. Nyní má obec 324 obyvatel. 

 
Knihovna je přístupna všem, kdo miluje četbu. Najdete ji v budově obecního úřadu, který knihovnu zřizuje. Knihovní fond je umístěn v jedné místnosti.
Evidence dokumentů je stále vedena v ručně psaných seznamech. Fond knihovny je tvořen svazky pro všechny věkové kategorie a několikrát ročně je doplňován novými knihami a soubory knih z výměnného fondu KVK v Liberci.
Knihovna nabízí příjemné prostředí a klid pro čtení.
Přihlášení do knihovny a půjčování knih je zdarma.