V sobotu 12.9.2015 od 15 hodin se v hasičské zbrojnici v Paceřicích konalo Setkání rodáků a přátel. Opět jsme vyhlásili Čtenáře roku ve dvou kategoriích (dospělí/mládež do 18-ti let).

Gratulujeme paní Heleně Hamplové a slečně Dominice Karbanové k uděleným titulům.

V pátek v 17 hod se v místní knihovně sešlo 7 dětí na druhý ročník akce Večer s Andersenem. Až na jednoho hocha jsme byli v dívčím obležení. V krátkosti jsme se představili a začali tvořením. Tvorbu jsme věnovali převážně Velikonocům. Děti si vyrobily přáníčko s kuřátkem a zápich-vajíčko, které si vyzdobily dle vlastní fantazie. Během tvoření jsme si o Velikonocích hezky popovídali. 

Neopomněli jsme ani četbu. Kromě Andersenovské pohádky Císařovy nové šaty, jsme se dostali i k dalším knížkám.  Ty si děti v knihovně vybraly sami. Tentokrát byl o četbu velký zájem a až na nejmenší návštěvníky se při čtení vystřídali všichni. Po menší přestávce na občerstvení jsme si zasoutěžili. Následoval kratičký kvíz Drdových pohádek. Připomněli jsme si 50. narozeniny Večerníčka. Lámali jsme si hlavy nad tím, jaké dopravní prostředky ve znělce Večerníček používá a vyjmenovali si mnoho večerníčkovských pohádek. Některé z nich jsme si v průběhu večera promítli. Děti měly tvořivou náladu a tak jsme si ještě vytvořili krásné záložky do knihy.
Na konci večera (20 hod) jsme si rozdali sáčky se sladkým překvapením, pamětní listy a pohlednice NsA. Malí Anderseni se vydali v doprovodu svých rodičů domů.

V sobotu dne 13. září 2014 na akci pořádané obcí "Setkání rodáků a přátel" jsme poprvé ocenili Čtenáře roku v kategorii dospělých a v kategorii dětí a mládeže do 18 let.

Nejlepším čtenářem v kategorii dospělých se stala paní Helena Hamplová, z dětských řad získala titul Dominika Karbanová.

Oceněné čtenářky dostaly od knihovny diplom a knihu. (Dominika se akce neúčastnila a tak jí bude cena předána dodatečně).

Gratulujeme.

Na další vyhlášení se můžete těšit opět za rok na rodácích. A co musíte udělat, aby jste se příštím vítězem stali vy? Stačí pravidelně navštěvovat naší knihovnu. Také se bude hodnotit množství zapůjčených knih, včasné vracení a stav vracených knih. Hodnocené období bude září 2014-září 2015.

 

 

Jak dopadl náš první Večer s Andersenem

 
Letos se v obecní knihovně Paceřice konala akce s Andersenem poprvé. Pro začátek jsme se tedy spokojili s večerem. V 17 hodin se sešlo 6 dětí, 1 knihovnice a 2 pomocníci. Nejdříve jsme se všichni představili. Poté nás navštívil H. Ch. Andersen. Vyprávěl nám o svém dětství, rodině, hraní, psaní i cestování. Děti poslouchaly se zájmem. Dokonce je zajímalo jaké měl pan Andersen hračky, když byl malý. 
Po krásném vyprávění jsme se vrhli na první úkol: Najít věci, které do knihovny nepatří. Děti je velmi rychle objevily. Přišlo na řadu čtení, Komisař Vrťapka-Případ s uloupenými prasátky. Povídali jsme si o tom, co takový komisař/detektiv potřebuje ke své práci. Hledali jsme pohádkové dvojice, které patří k sobě a tipovali, jak se jmenují. Skládali jsme puzzle komisaře Vrťapky. Každý si vyrobil svoji záložku do knihy. Po lehké večeři jsme si přečetli pohádku o Pinocchiovi. Děti se dozvěděly, že lhát se nevyplácí, že by měly poslouchat rodiče a nebavit se s cizími lidmi. Pokračovali jsme soutěžemi, kde jsme si vyzkoušeli jak jsme na tom s rychlostí, "přesnou muškou", trpělivostí a bystrostí. Také jsme objevili menší truhlu s pokladem v podobě sladkostí. Než se zprovoznila technika na promítnutí pohádek od H. Ch. Andersena (Květiny malé Idy, Princezna na hrášku), knihovna se proměnila v zoologickou zahradu. Mohli jste potkat hady, lvy, opice i slony. Dokonce se sem zatoulali pejsci a kočičky. Po promítnutí pohádek děti dostaly diplomy a průkazy komisaře Vrťapky, čokoládové medaile a pohled NsA. Čas se přehoupl ke 20 hodině. Pro děti si začali chodit rodiče. Dětem se domů moc nechtělo. Všichni jsme rádi, že se nám první Večer s Andersenem vydařil. Už teď se těšíme na přes rok,  to už si troufneme i na nocování.